Top Level

Bảng xếp hạng China
Hạng
Nhân vật
Cấp
EXP
1
SRO_OMG
100
0
2
Tester
100
0
3
SANYOTRUONG
90
0