Top Level

Bảng xếp hạng China
Hạng
Nhân vật
Cấp
EXP
1
KeiMenlly
90
19040380
2
q1
90
10367598
3
q2
90
10107078
4
kokjjikk
90
1399483
5
Yamaha
90
1252116
6
AnNhien
90
1157244
7
Winter
90
141036
8
VK00
90
0
9
SRO_OMG
90
0
10
Tester
90
0
11
TinhLinh
90
0
12
LongTinh
89
264691958