Top Gold

Bảng xếp hạng China
Hạng
Nhân vật
Cấp
Gold
1
SRO_OMG
100
99,999,999,999 gold
2
Tester
100
99,999,999,999 gold
3
SANYOTRUONG
90
640,000 gold